Ny søster til Bodø

Mariaklosteret i Bodø har fått en ny søster. Den 1. juli ankom sr. Romina C. Bautista O.P, Bodø og Norge. Sr. Romina er født 20. Romina C. Bautista (foto1)november 1958, og er fra City of San Fernando, Pampanga, Filippinene. Hun trådte inn i dominikanerinnekongregasjonen Our Lady of Remedies 11. juli 1984, avla første løfter 11. juli 1987 og evige løfter 18. januar 1992.

Sr. Romina er utdannet Bachelor of Arts in Commerce-Accounting ved East Central College, har studert religion og teologi ved Institute of Religious Life-Manila og er Master in Business Administration fra University of the Assumption-San Fernando, Pampanga.

Hun har vært økonom ved ulike katolske skoler eid av erkebispedømmet San Fernando, Pampanga, sekretær ved erkebiskopens kontor og økonom ved University of the Assumption.

Hun har virket i Myanmar, undervist i engelsk, vært ansvarlig for formasjon av junioratssøstre og arbeidet pastoralt i tre år i Taiwan. Hennes siste oppgave før hun kom til Norge, var å være økonom for kongregasjonen.