Ny stormester for gravridderne

Vatikanet, 29.8.2011 (KI/KAP) – Pave Benedikt XVI innvilget mandag den 29. august avskjedssøknaden fra kardinal John Patrick Foley (75) fra embetet som stormester for gravridderne. Kardinal Foley lider av en alvorlig sykdom. Som ny pro-stormester for «Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem», utnevnte paven samtidig erkebiskop Edwin Frederick O’Brien av Baltimore i USA (72). Den fulle tittelen «stormester» får han først når han blir kreert til kardinal.

Foley har i fire år vært stormester for gravridderne. Før det var han fra 1984 til 2007 president for det pavelige medierådet. O’Brien ble født den 8. april 1939 i New York. Han ble presteviet i 1965 og bispeviet i 1996. Han var først hjelpebiskop i New York før han overtok embetet som militærbiskop. Siden 2007 har han ledet bispedømmet Baltimore.

Gravridderne er en av de tre ridderordenene som er anerkjent av Vatikanet ved siden av malteserordenen og Den tyske orden. Ordenen oppsto fra den middelalderske skikken med å slå fortjenstfulle adelige pilegrimer til riddere i Gravkirken i Jerusalem. Det første ridderslaget som kan belegges i dokumentene, skjedde i 1333. Senere ble også borgerlige personer opptatt i ordenen. I dag har ridderordenen rundt 28 000 medlemmer. Deres fremste mål er å hjelpe de kristne i Det hellige land.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (o: pe)