Etterforsker mulig mirakel på Johannes Paul IIs forbønn