Ledige vikariater på St. Sunniva skole

St Sunniva skoles logoSt. Sunniva skole i Oslo er en kristen katolsk grunnskole som drives etter privatskoleloven og egne statutter. Skolen ligger midt i Oslo sentrum, har 530 elever, og er en 1.-10.skole fordelt på to klasserekker. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø hvor over 40 ulike språk er representert. Skolen har sin egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene.


Vi søker etter lærere som kan gå inn i et vikariat så snart som mulig ved vår skole. Det er behov for lærere til barnetrinnet med timer i alle fag. På ungdomstrinnet er det ønskelig med realfaglig bakgrunn, men annen fagkombinasjon blir også vurdert. Vi søker fortrinnsvis lærere med godkjent pedagogisk utdannelse. Lærere som blir ansatt, må regne med å påta seg kontaktlæreransvar. Vi oppfordrer spesielt katolske lærere til å søke.

Vi ønsker at du har disse egenskapene:

Positiv, tar initiativ, opptatt av å gi barn medmenneskelige verdier i tillegg til faglig kunnskap, trives med barn og ungdom og liker å samarbeide med kollegaer.

Vi tilbyr:

En arbeidsplass med historisk sus i veggene og lange tradisjoner. Et godt faglig miljø med gode strukturer for oppfølging. Et positivt, stabilt og samarbeidsvillig kollegium og et godt arbeidsmiljø hvor vi ønsker å ta vare på hverandre. En godt organisert skole med spennende framtidsplaner.

Forøvrig følges de samme lønns- og ansettelsesbetingelser som i Osloskolen og medlemskap i Statens Pensjonskasse. Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Birgitte Moltubakk, tlf. 23 29 25 00.

Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no så snart som mulig.

St. Sunniva skole/mt