Nye katolske studiemuligheter

Oslo katolske bispedømme ønsker å satse på utdanning og har i samarbeid med Det teologske Menighetsfakultet (MF) utarbeidet flere tilbud. MF tilbyr en komplett lærerutdanning inkludert praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse i RLE og samfunnsfag. Nytt i 2012 er et spesialdesignet deltidsstudium over tre år som gir en grunnleggende innføring i katolsk kristendom. 


Programmet legger opp til at man tar 15 studiepoeng hvert semester (halv progresjon). Undervisningen i dette innføringsstudiet legges i tilknytning til helger og passer derfor i kombinasjon med jobb.

Deltidsstudier
Det nye innføringsstudiet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo katolske bispedømme og MF. Programmet er utarbeidet for å gi teologisk kompetanse til personer som enten ønsker å gjøre en særskilt tjeneste i Kirken (katekeselærere, konfirmantlærere, ungdomsledere, barnearbeidere, kirkelige assistenter, sakristaner osv.) eller til andre som ønsker en fordypning i teologi med tanke på eget liv og egen tro. Kandidater for det permanente diakonat samt ordenssøstre i formasjon vil delta i programmet.

Programmet gir undervisningskompetanse til skolefaget ved de katolske skoler i kristendomskunnskap. Det kan også inngå som en del av en kompetanse med sikte på å undervise i RLE-faget i den offentlige skolen. Emnene kan også inngå i oppbygningen av ulike bachelorgrader ved MF (normalt bachelor i teologi eller bachelor i religion, kultur og samfunn), eller kan brukes i programmer ved andre studiesteder. Det er også mulig å ta enkeltemner i programmet uten å være tatt opp til hele programmet. 


Fulltidsstudier
For unge mennesker som ønsker å skaffe seg en meningsfull utdannelse, vil jeg anbefale et fulltidsstudium som gir en lærerutdanning: lektorprogrammet (5 år) som gir undervisningskompetanse i RLE og samfunnsfag, og inneholder PPU (praktisk pedagogisk utdanning) og en mastergrad i kristendom. Noen av emnene kan etter avtale byttes ut med katolske emner, slik at man både får undervisningskompetanse i RLE og i det katolske skolefaget Kristendomskunnskap – eller man kan ta bare deler av dette. Både Kirken og samfunnet for øvrig trenger gode lærere.

Helene Lund

KURS VÅREN 2012

Lansering av: Innføringsstudier i katolsk kristendom
I januar 2012 tilbys et deltidsstudium over 3 år som gir en grunnleggende innføring i katolsk kristendom (90 stp). Programmet gir teologisk kompetanse til personer som gjør en særskilt tjeneste i kirken, som f.eks. katekeselærere, konfirmantlærere, ungdomsledere, barnearbeidere, kirkelige assistenter, sakristaner osv. Studiet gir undervisningskompetanse i Kristendomskunnskap ved de katolske skolene.

Innføring i systematisk teologi TEOL 1460
Innføringsstudiets første emne gir innsikt i tre av den systematiske teologis hovedområder, dogmatikk, moralteologi og fundamentalteologi, samt konfesjonskunnskap (kjennskap til ulike kristne kirkesamfunn). Tid og sted: 4 samlinger (fredag/ lørdag) på MF.

Sosiallære TEOL 5465/2465
Sosiallære skal føre frem til kunnskap om Den katolske kirkes forståelse av menneskets forhold til samfunn og politikk, og kirkens sosialetiske og politiske oppdrag. Emnet gir faglig grunnlag for å forstå sosiallære i praksis: Kirkens innsats for fred, menneskerettigheter, mot fattigdom og for en bedret økologi. Tid og sted: En studieuke legges til Roma i uke 17, og noe undervisning gis i forkant på MF.

Thomas Aquinas og hans idéverden FIL 2062
I samarbeid med Newmaninstitutet i Uppsala tilbyr MF et emne om Thomas Aquinas (1225 - 1274) som er blant de største tenkere i vestlig historie. Men hvem var Thomas Aquinas og hva var de sentrale ideer i hans tenkning? I kurset behandles tema som: Thomas tenkning om tro og fornuft, det religiøse språket, det ondes problem, naturlige lover, menneskesyn og senere thomistisk tradisjon. Tid og sted: To helger utenfor Göteborg i henholdsvis januar og mars, og noe undervisning over internett.

For studier våren 2012 er søknadsfrist 1. desember 2011. For nærmere informasjon om studier og opptak, se mf.no/katolsk. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf. 22 59 05 00