Overgrepssakene: oppsummerte og så fremover

Eidsvig, Lund, Kleven
Biskop Bernt Eidsvig, Jon Magne Lund og Tormod Kleven.

Tirsdag 18. oktober møttes Katolsk akademi i Mariagården i Oslo under overskriften "en gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke".

Kveldens innledere var biskop Bernt Eidsvig, Jon Magne Lund fra Vårt Land – og studiedekan Tormod Kleven ved Høyskolen Diakonova.

Den relasjonelle omsorg. I sitt innledende foredrag understreket Tormod Kleven den viktige og utfordrende kombinasjonen av en ryddig saksgang kombinert med sjelesorg og menneskelig støtte og oppfølging fra Kirkens side. Dette fordi den utsatte i denne typen saker ofte kan oppleve en stor avstand mellom seg selv og saksbehandlere i en så stor institusjon som Den katolske kirke, mens sjelesorg alltid krever en tillitsrelasjon som forutsetter nærhet.

Klevens utfordring til Kirken var en enda høyere prioritering av den diakonale omsorgen for overgrepsutsatte.

Stort sett god dekning. Jon Magne Lund snakket om pressens rolle i Müller-saken, og fremhevet at det i etterkant ikke har kommet noen klage til Pressens faglige utvalg om alvorlige overtramp. Lund sa også at pressen respekterte David (pseudonym for den utsatte) sitt ønske om å være anonym.

Noen overtramp ble det allikevel, presiserte Lund, blant annet da VG trykket bilde av bispedømmets personalarkiv, og kalte det "biskopens skjulte arkiv". Vårt Land-redaktøren fremhevet at pressens dekning nok var preget av en "manglende innsikt i Den katolske kirkes lære og irrganger", men at Kirken også må ta selvkritikk fordi en del av sakens innhold "hadde tjent på å bli formidlet på vanlig norsk, ikke på katolsk-norsk". 

At pressen i utgangspunktet lot seg overbevise om at biskop Müllers avgang var basert på samarbeidsproblemer, var i følge Lund dens største "unnlatelsessynd" i denne saken.

Biskop Eidsvigs foredrag kan leses her.

 Lytt til vårt intervju med Jon Magne Lund og Tormod Kleven (3,18 min).