Vatikanet ønsker internasjonal finans-vaktbikkje

Den hellige stol publiserte mandag 24. oktober et dokument med en rekke ambisiøse løsningsforslag på den globale finanskrisen.

– Den finansielle krisen verden nå gjennomgår, kaller alle – både enkeltpersoner og grupper – til inngående undersøkelser rundt de grunnleggende prinsipper og moralske og kulturelle verdier som den menneskelige sameksistens baserer seg på, heter det i dokumentet, som samtidig kritiserer dagens internasjonale ordninger, med fokus på blant annet G7 og G20-gruppene.

I teksten – utgitt av Det pavelige råd for Rettferdighet og fred – argumenteres det også for opprettelsen av en overnasjonal myndighet som skal regulere overdreven finansspekulasjon, og stille stater, banker og børser til ansvar.

Hele teksten kan leses på news.va.