St. Sunniva lever!

Mat og helserommet etter oppussing
Mat og helserommet etter oppussing.
Klikk for å se flere bilder.

Katolske skoler i Norge og verden for øvrig har høy anseelse. Dette gjelder ikke minst gamle og ærverdige St. Sunniva skole i Oslo, som kan skilte med både godt sosialt miljø, vellykket integrering og solide resultater. Skolen, som i 140 år ble drevet av St. Josephsøstrene, men ble overtatt av Oslo katolske bispedømme i 2005, opplevde imidlertid i fjor en stor krise som truet med nedleggelse.

Etter tilsyn fra helsemyndighetene ble nemlig godkjenningen av de gamle skolebygningene trukket tilbake, da de ikke tilfredsstilte moderne krav etter gjeldende bygnings- og skolelov. Det var særlig bydelsoverlegens krav om bedre belysning og luft i klasserommene som gjorde behovet for oppgradering prekært. De nye reglene rammet rundt halvparten av norske grunnskoler, men konsekvensene var ulike, da privatskoler ikke på alle plan har like rettigheter som offentlige skoler.

Etter en kostnadsanalyse av omkostninger ved en rehabilitering ble det klart at skolen ikke maktet å betjene et lån tilsvarende de nye bygningsmessige krav. Bispedømmet hadde heller ikke økonomi til å bære denne regningen. Første ledd i kriseløsningen var inntaksstopp av nye elever i 1. og 8. klasse fra høsten 2011.

Elever, foreldre, lærere og venner av skolen protesterte offentlig mot forskjellsbehandling av privatskoler, og positiv medieoppmerksomhet samt intenst arbeid fra skolens ledelse og styre fulgte. Resultatet ble at kommunen allikevel gir skolen rentekompensasjon tilsvarende Husbankens regler, og stiller med kommunal garanti slik at lånebetingelsene blir gunstigere. 

LES OGSÅ: Kampen om St. Sunniva

Vedtaket om inntaksstopp ble derved omgjort, og i dag er store deler av skolen omgjort til en byggeplass under ledelse av ingeniør- og entrepenørfirmaet Østfold Enøk & Ventilasjon AS, med byggeleder Kjetil Sukkestad i spissen. Kostnadsrammen er ca 60 millioner kroner.

Rektor Birgitte Moltubakk forteller St. Olav at hele renoveringen etter planen skal være ferdigstilt til høsten 2012.

– Vi legger inn ny belysning og ventilasjon i alle rom. Samtidig oppgraderes det elektriske anlegget vårt, og nye datakabler strekkes. Det skjer også en opprustning av brannsikkerheten ved skolen. Skolen vil også bli oppgradert til å være tilgjengelig for funksjons-hemmede. Ellers blir det bygget mange nye toaletter inne i skolen, og alle gamle toaletter fornyes. Vi har også fått nye garderober med dusjer i forbindelse med gymsalen vår. Skolen har fått et nytt mat- og helserom og en egen kunst- og håndverksavdeling med mange fine smårom til den praktiske undervisningen. Neste skoleår vil vi også kunne åpne en ny kantine for ungdomstrinnet. Vi håper å kunne gjøre noe generell oppussing samtidig, med maling av de fleste rom. Her vil vi få litt hjelp av foreldrenes dugnadsinnsats, forteller rektor.

– Vi er allerede ferdige med kjelleretasjen vår, hvor de fleste praktisk-estetiske fagene har rom. Nå holder de på med klasserommene i den ene gangen i 1. etasje.

Håndarbeidssalen etter oppussing
Håndarbeidssalen etter oppussing

Renoveringen har skapt store logistiske utfordringer for skolens ledelse, men man har funnet en løsning som både elever og lærere lever greit med.

– Den største forandringen er at hele ungdomstrinnet vårt har flyttet inn i leide lokaler i Ullevålsveien 5, tidligere Kunst- og håndverksskolen! De har mesteparten av undervisningen sin der. De frigjorte klasserommene vi da har fått ved skolen, brukes til de klassene som «mister» sine rom når korridor for korridor pusses opp, forklarer rektor.

Rektor roser både elever, foreldre og lærere for sporty innstilling under «unntakstilstanden».

– I tillegg til de logistiske utfordringene er jo hele skolen litt mer «rotete» en vanlig, men med så fleksibelt personale og tålmodige elever går det forbausende bra å kombinere rehabilitering med normal drift av skolen – dette til tross for at vi i en periode også var uten gymgarderober og andre spesialrom på grunn av en liten forsinkelse i byggeprosessen høst.

Inneværende skoleår er altså noe strevsomt for elever og lærere med Norges største katolske skole. Men strevet vil vise seg å være verdt det når «nye» St. Sunniva er klar, forsikrer rektor.

– Når hele denne prosessen er ferdig, vil vi igjen ha en skolebygning vi kan være stolte av. Allerede nå arbeider personalet med planer for hvordan vi kan bevare alt det nye og flotte lengst mulig. Endelig vil vi ha undervisningsrom som oppfyller kravene for god belysning og luftkvalitet. I tillegg er det spesielt fagrommene til mat & helse, kunst & håndverk og naturfag som har fått den største forandringen, hvor undervisningen i disse fagene vil kunne være både enklere og bedre. Jeg tror at med fine omgivelser vil alle trives bedre og kanskje også yte mer. I siste instans håper vi da at «nye» St. Sunniva kan bidra til økt læring for våre elever – og viktigst av alt: være en god skole for mange barn i mange år fremover!

Artikkelen er hentet fra St. Olav kirkeblad nr. 6/2011.