P. Roman Kunkel OMI utnevnt til sogneprest i Halden

Roman Kunkel (foto1)Siden 1. august 2011 har p. Jagath Premanath Gunapala OMI administrert to av menighetene i Østfold: Halden og Fredrikstad. Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har med virkning fra 1. januar 2012 løst ham  fra oppgaven som sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden.

Hans medbror p. Roman Kunkel OMI utnevnes samtidig til sogneprest i Halden, med virkning fra 1. januar 2012. 

 

Foto: P. Roman Kunkel