Den portugisiske kuriekardinalen Martins åtti år

Vatikanet, 5.1.2012 (KI/KAP) – Den portugisiske kuriekardinalen Jose Saraiva Martins, kardinalbiskop og tidligere prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet, fyller åtti år fredag den 6. januar. I hans embetstid fra 1998 til 2008 fant det sted spektakulære hellig- og saligkåringer som av den hellige Edith Stein (sr. Teresa Benedikta av Korset OCD) (1891-1942), den hellige Pio av Pietrelcina (1887-1968), bedre kjent som Padre Pio, og den salige pave Johannes XXIII (1958-63). I hans tid ble også de to gjeterbarna fra det portugisiske valfartsstedet Fatima, de salige Frans og Hyacinta Marto (1908/10-1919/20), og «Løven fra Münster», den salige kardinal Klemens August von Galen (1878-1946) saligkåret. Også de tre første årene av saligkåringsprosessen for den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) skjedde mens han var prefekt.

På sin åttiårsdag mister kardinal Martins sin stemmerett ved det kommende pavevalget. Dermed er antallet stemmeberettigede nede i 108 av de i alt 192 kardinalene. Av de ti kardinalbiskopene er det nå bare fire som har stemmerett, og kardinal Francis Arinze fyller åtti år den 1. november i år.

Jose Saraiva Martins ble født den 6. januar 1932 i det portugisiske bispedømmet Guarda som den sjette av åtte barn. I 1950 trådte han som attenåring inn i ordenen claretinerne (Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis [Cordis Mariae Filii] – CMF), som stammer fra Spania, og siden 1954 har han bodd i Roma. Der fikk han ry som en strålende teolog og professor. Fra 1977 til 1988 var han til sammen tre ganger rektor for det pavelige universitetet Urbaniana. I 1988 begynte han sin karriere ved den romerske kurien da han ble utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse og til titularerkebiskop av Tuburnica. Ti år senere utnevnte pave Johannes Paul II ham til prefekt for Helligkåringskongregasjonen, og i 2001 ble han kreert til kardinal.

Den 9. juli 2008 aksepterte pave Benedikt XVI kardinal Martins’ avskjedssøknad av aldersgrunner, 76 år gammel. Til hans etterfølger utnevnte paven den italienske erkebiskop Angelo Amato SDB, som til da hadde vært sekretær for Troslærekongregasjonen under kardinalene Ratzinger og William Joseph Levada. Den 24. februar 2009 «forfremmet» pave Benedikt XVI Martins til den øverste klassen blant kardinalene, kardinalbiskopene. Han overtok den plassen som ble ledig da kardinal Bernardin Gantin (1922-2008) døde den 13. mai 2008, og han overtok samtidig hans titularsete Palestrina.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)