Har samlet inn 125 000 til Filippinene

Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift har i julen samlet inn 125 000 kroner til ofrene for syklonen Washi, som rammet Filippinene i desember. Innsamlingen kom på initiav fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. 

Pengene har nå blitt overført Caritas Norge, og går direkte til gjenoppbyggingsarbeid i samarbeid med lokale samarbeidspartnere i området.

– Disse midlene, og midler som heretter kommer inn, vil bli benyttet i samarbeid med katolske organisasjoner på Filippinene til å hjelpe de fattigste blant ofrene for syklonen Washi. Målet er ikke bare at de skal komme tilbake til livet slik det var før syklonen, men å gi dem en forbedret livskvalitet, først og fremst gjennom tilgang på permanente boliger, skriver Caritas' generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg, i en e-post. 

Det er fremdeles mulig å gi et bidrag til arbeidet i Filippinene gjennom Caritas Norges gavekonto: 8200.01.93433. Merk med "Filippinene". Du kan også donere online.