Ledig stilling i Caritas som programkoordinator

caritas.gifStiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 62 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2010 prosjekter i 15 land med omlag 28 mill. kr. Vårt sekretariat holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis, som består av 165 medlems¬organisasjoner som arbeider i mer enn 200 land og territorier.


Caritas Norge har et ledig engasjement som 

Programkoordinator


Programkoordinatoren vil primært arbeide med utvikling, administrasjon og oppfølging av våre utenlandsprosjekter, herunder rapport- og søknadsskriving, budsjett- og økonomioppfølging, kontakt med partnerorganisasjoner.  Programkoordinatoren vil også bidra i Caritas' informasjons- og talsmannsarbeid i Norge.

Det kreves
•    relevant høyere utdanning;
•    erfaring fra bistandsarbeid;
•    god muntlig og skriftlig framstillingsevne;
•    gode engelskkunnskaper og fransk skriftlig og muntlig.
•    fleksibilitet og samarbeidsevne;
•    evne til å sette seg inn i og arbeide med respekt og forståelse for andre kulturer.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Den som ansettes må kunne være lojal mot Caritas' katolske grunnsyn. Kjennskap til Kirkens sosiallære vil være et fortrinn.

Tiltredelse etter avtale. Lønnstrinn 43 – 52 i henhold til satsene i Statens lønns¬regulativ.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, tlf 404 28 450, E-post: martha.skretteberg@caritas.no.

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no, senest 19. februar 2012.