USA: Visitas til kvinnelige ordenssamfunn er avsluttet


Pr. Mary Clare Millea A.S.C.J.

Den apostoliske visitasen til de amerikanske kvinnelige ordenssamfunn er nå avsluttet, melder nyhetsbyrået CNA

Visitasen har pågått i snaue tre år, og har i denne perioden gjennomført en bred undersøkelse av over 350 kvinnelige ordenssamfunn. Kraftige fall i antall kall, men også de teologiske standpunktene til flere av dets lederfigurer, er blant årsakene til at Vatikanet i 2008 annonserte den apostoliske visitasen.

Vatikanets offisielle visitator, priorinnen Mary Clare Millea, sier at den allerede er i ferd med å bære frukter. Millea er forøvrig den første kvinne i historien utpekt av Vatikanet til en slik oppgave.

– Oppmerksomheten den har fått har ført til en fornyet verdsettelse av ordeners rolle i Kirken og samfunnet, og samtidig økt dialogen og den gjensidige forståelsen blant de ulike kommunitetene i USA, sier Millea.

LES OGSÅ: Visitas til kvinnelige ordenssamfunn i USA

Visitatoren innrømmer at prosessen har vært "utfordrende, men forfriskende", og at hun har møtt en viss motstand på veien, blant annet fra visse ordenshus som stilte seg uforstående til visitasjonens mandat, og ikke ønsket å samarbeide.

– Selv om det finnes enkelte bekymringer i ordenslivet som krever støtte og oppmerskomhet, så er den rådende realiteten preget av trofasthet, glede og håp, påpeker Millea.

Priorinnen leverer i disse dager sin rapport til Kongregasjonen for ordenslivet i Vatikanet. I løpet av våren skal hun i tillegg fullføre individuelle rapporter fra nesten 400 ulike ordenshus.