Kardinal Anthony Bevilacqua (88) død

Washington, 1.2.2012 (KI/KAP) – Kardinal Anthony Bevilacqua, emeritert erkebiskop av Philadelphia i USA, døde tirsdag den 31. januar 2012, 88 år gammel, i sin privatbolig i Philadelphia. Han var sønn av italienske innvandrere fra Puglia og ledet det historiske erkebispesetet Philadelphia på USAs østkyst, som ble grunnlagt kort etter landets uavhengighet, fra 1988 til 2003. I 1991 ble han kreert til kardinal av den salige pave Johannes Paul II.

Så sent som i begynnelsen av uken bestemte en domstol i Philadelphia at den demenssyke kardinalen måtte møte som vitne i en misbrukssak mot en mangeårig medarbeider. Den personalansvarlige i erkebispedømmet, William Lynn, anklages for gjennom årene å ha beskyttet 27 angivelig pedofile prester. Prosessen skal begynne den 26. mars. Først etter Bevilacquas pensjonering ble resultatene offentliggjort etter en treårig undersøkelse av en statlig kommisjon om seksuelle overgrep i erkebispedømmet.

Bevilacqua ble født i 1923 i New York. I 1949 ble han presteviet, og deretter spesialiserte han seg i kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Han tok også en mastergrad i politisk vitenskap ved Colombia University samt en akademisk grad i rettsvitenskap i New York. Etter tre år som hjelpebiskop i Brooklyn utnevnte pave Johannes Paul II ham i 1983 til biskop av Pittsburgh i Pennsylvania. I 1988 ble han forflyttet til erkebispedømmet Philadelphia.

Etter Bevilaquas død teller kardinalkollegiet 191 medlemmer, hvorav 107 er under aldersgrensen på åtti år. Den 18. februar kreerer pave Benedikt XVI 22 nye kardinaler, og kollegiet får dermed 213 medlemmer, derav 125 stemmeberettigete.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)