Oslo: Kapellet i picpuspatrenes kommunitet velsignet

Biskopen velsigner sscc kapell

Tirsdag 14. februar velsignet biskop Bernt Eidsvig det nylig innredede kapellet i picpuspatrenes kommunitet i Nordahl Bruns gate 13. Til stede var også provinsialen for picpusenes polske ordensprovins, p. Andrzej Lukawski.

Leiligheten i Nordahl Bruns gate ligger nær St. Olav domkirke og huser patrene p. Wojciech Kotowski  (superior for kommuniteten), p. Paweł Piotr Wiech (økonom) og p. Krzysztof Ireneusz Wanat.

 

 

Fem andre picpuspatre er p.t. bosatt i Norge: Gruppebilde picpuser i anledning kapellvelsignelsep. Arne M. Kirsebom (superior for picpuspatrene i Norge). p. Gerard Filak,  p. Janusz Fura og biskop Gerhard Schwenzer  i Oslo katolske bispedømme samt p. Olav Müller SS.CC. i Trondheim.

Bildet til høyre viser f.v: p. Kotowski, p. Lukawski, p. Kirsebom, biskop Eidsvig, p. Wiech og p. Wanat.

www.katolsk.no gratulerer!

 

Foto: p. Pawel Wiech (bildet over) og p. Pål Bratbak (bildet til høyre)