– Troens år en anledning til å bevisstgjøre katolikker

Troens år var et av temaene som ble diskutert ved Den nordiske bispekonferanses nylige møte i vakre Magelås, like utenfor København.

Enkelte øyenbryn ble kanskje hevet da det i fjor ble kjent at pave Benedikt i sitt apostoliske brev Porta Fidei utropte et Troens år, fra 11. oktober 2012 til 24. november 2013. Troen er jo nettopp selve grunnstenen for hele kirkens virke, og kan synes som en selvfølgelighet. Men hva innebærer denne troen, og hvilke praktiske konsekvenser får den? 

I løpet av dette året ønsker pave Benedikt at kirken gjenoppdager troens skjønnhet, men også revitaliserer seg selv gjennom en bevisstgjøring av de konkrete forpliktelser som troen skaper for den enkelte.

Katolsk.no var tilstede på Magelås, og snakket med biskop Czeslaw Kozon av København om det nordiske bispekollegiets planer for markeringen av dette spesielle året. Kozon kunne blant annet fortelle at biskopene har fordelt setningene i trosbekjennelsen mellom seg, og hver måned vil en av biskopene komme med en refleksjon til de troende.

Klikk på spilleren under for å lytte.