USA: Godkjenner velsignelsesrituale for barn i mors liv

Den amerikanske bispekonferansen har fått godkjent et eget rituale for velsignelse av barn i mors liv.

Ritualet er til for å "støtte foreldre som venter barn, oppfordre til menighetens bønner for – og anerkjennelse av den verdifulle gave som er barnet i mors liv, og fremme respekt for menneskelivet i samfunnet", i følge kardinal Daniel N. DiNardo.

Velsignelsen kan brukes både i og utenfor messen, skriver VisNews.

Det var erkebiskop Joseph Kurtz av Luisville som tok initiativet til ritualet, da han i sin tid som biskop av Knoxwille utarbeidet teksten sammen med bispedømmets livsvernskomité. Teksten ble deretter sendt til Roma i 2008.

Nå har altså ritualet blitt godkjent av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, og kan brukes i alle menigheter i USA allerede fra mai 2012.