Varsler dyptgripende endringer i organisasjon for kvinnelige ordenssamfunn

LCWR
LCWR-medlemmer under et opptog i Louisiana, 2010.

Vatikanet har annonsert en grundig gjennomgang av organisasjonen som representerer rundt 80% av alle kvinnelige ordenssamfunn i USA, LCWR.

LES OGSÅ: Visitas til kvinnelige ordenssamfunn er avsluttet 

Det er erkebiskop Peter Sartain av Seattle som – sammen med to andre biskoper – har blitt satt til å "granske, guide og, om nødvendig, godkjenne arbeidet" til LCWR (Leadership Conference of Women Religious). Dette skriver RNS.

Bakgrunnen er to parallelle visitaser til amerikanske ordenssamfunn. Den doktrinære undersøkelsen av LCWR startet allerede i 2008, og ble ledet av biskop Leonard Blair av Toledo.

Kontroversielle standpunkter

Synet på homofili, kvinnelige prester og abort skal være blant områdene hvor organisasjonen bryter med sentrale elementer i Kirkens lære, i følge Vatikanet. I en åtte sider lang rapport konkluderer Troskongregasjonen at "den nåværende doktrinære og pastorale situasjon i LCWR er alvorlig og sterkt bekymringsverdig".

– På det doktrinære plan karakteriseres denne krisen av en reduksjon i det fundamentale kristologiske senter og fokus for ordenslivet, som videre fører til tap av en konstant og levende bevissthet for Kirken blant enkelte ordensfolk, heter det i rapporten, som ledsages av et følgebrev fra kardinal Levada.

Nå har altså erkebiskop Sartain blitt satt til å gjennomgå LCWR's statutter, programmer og liturgiske tekster. I følge flere eksperter på kanonisk lov har organisasjonen svært få valgmuligheter når den nå skal svare på Vatikanets plan: Enten akseptere og samarbeide fullt ut med dets delegat, eller miste Vatikanets anerkjennelse som representanter for kvinnelige ordensmedlemmer i USA.

LCWR er en paraplyorganisasjon for kvinnelige ordenshus, og har i følge eget estimat rundt 1500 medlemmer. Et styremedlem stiller seg i dag uforstående til reaksjonen fra Vatikanet.