Hildegard av Bingen og Johannes av Ávila blir kirkelærere den 7. oktober

Vatikanet, 27.5.2012 (KI/KAP) – Pave Benedikt XVI kommer den 7. oktober til å utrope de hellige Hildegard av Bingen OSB (1089-1179) og Johannes av Ávila (1499-1569) til kirkelærere. Det kunngjorde han ved middagsbønnen på Petersplassen på pinsedag. Opphøyelsen av de to hellige, den middelalderske tyske mystikeren og «Andalucías apostel», vil finne sted som opptakt til verdensbispesynoden om nyevangelisering i nærvær av biskoper fra hele verden.

«Disse to store trosvitnene levde i svært ulike historiske perioder og kulturelle verdener», sa paven foran flere titusener av troende på Petersplassen. I hjertet av den tyske middelalderen utmerket benediktinerinnen Hildegard seg som lærer i teologi, naturvitenskapskvinne og musiker. Johannes, en sekularprest i den spanske renessansen, medvirket betydelig i den kulturelle og religiøse fornyelsen av Kirken og sosialvesenet ved begynnelsen av den moderne tid.

Gjennom helligheten i deres liv og dybden i deres lære er begge de to nye kirkelærerne også i dag høyst aktuelle, sa paven. Begge forbandt og fremmet dialogen mellom den guddommelige åpenbaring og den intellektuelle dialog med Verden. Samtidig er begge de to nye kirkelærerne av stor og aktuell betydning for nyevangeliseringen, som høstenes bispesynode er viet på en bestemt måte, men også for det Troens år som begynner den 11. oktober ifølge paven.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)