USA: Katolske institusjoner saksøker staten

43 katolske bispedømmer og institusjoner går til søksmål mot Obama-administrasjonen i protest mot den nye loven om helseforsikring.

Loven gjør det obligatorisk for katolske institusjoner å tilby prevensjonsmidler og sterilisering gjennom ansattes helseforsikringer. Kampen mellom amerikanske katolikker – med Den amerikanske bispekonferansen i spissen – og Barack Obama tar dermed en dramatisk vending etter flere måneders forsøk på å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.

Obama-administrasjonen lettet i februar på kravene, og kom da med et kompromissforslag som innebar at ansvaret for prevensjonsutgifter overføres fra arbeidsgiver til forsikringsselskapene. Forslaget åpnet for at universiteter og sykehus tilknyttet trossamfunn ikke tvinges til prevensjonstilbud til sine ansatte. Forsikringsselskapene måtte derimot tilby full dekning til kvinnelige ansatte i denne typen institusjoner.

Etter at kompromisset ble avvist av Den amerikanske bispekonferansen som "en unødig innblanding fra myndighetene i det interne styret i religiøse institusjoner", ble det mandag varslet 12 ulike føderale søksmål med bakgrunn i brudd på det første tillegget i den amerikanske konstitusjon (First Amendment), som sikrer ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet.

Blant institusjonene som nå har varslet søksmål finner vi universitetet Notre Dame, erkebispedømmet Washington, det fransiskanske universitetet i Steubenville, erkebispedømmet New York – samt en rekke andre institusjoner og bispedømmer.

– Søksmålet utfordrer overhodet ikke hverken kvinners vedtatte juridiske rett til kjøp og bruk av prevensjon, eller arbeidsgiveres rett til å dekke dette dersom de ønsker det. Søksmålet dreier seg om religionsfrihet, skriver kardinal Donald Wuerl, erkebiskop av Washington i en uttalelse.