Pave Benedikt om kontemplativ bønn

Under onsdagens generalaudiens snakket pave Benedikt XVI om kontemplativ bønn og nødvendigheten av å stole på Gud i møte med vanskeligheter. Paven ba alle troende om å sette av mer tid til bønn.