Alex Kons er død

Alex Joseph Kons, eks-pater og eks-OMI, døde i sitt hjem i Talisay City den 2. august. Han ble 83 år gammel.

Kons tjente i Norge fra 1978 til 1994, som sogneprest i Stavanger (tildels samtidig i Haugesund) og i Kristiansand. Tidligere hadde han virket på Grønland (der han som pilot fløy til sine kapellmenigheter og overlevde to kræsjlandinger) og på Færøyene.

Han fratrådte prestetjenesten i 1994 og bosatte seg i Cebu City, deretter i byens forstad Talisay. Der bodde han med sin filippinske kone Crescencia Bernil. Han ble alvorlig syk i juli, innlagt ved Cebu Doctors' Hospital, og ble utskrevet 27. juli for å kunne dø hjemme.

Begravelsen finner sted i Cebu torsdag 9 august, og forettes av p. Claes Tande.