Francis Tan Hai utnevnt til pavelig æresprelat

Francis Xavier Huynh Tan Hai P. Francis Xavier Huynh Tan Hai, generalvikar i Oslo katolske bispedømme, ble den 7. august 2012 utnevnt av pave Benedikt XVI til pavelig æresprelat med monsignore som tittel.

Den nyutnevnte monsignoren kom til Norge i 1980, og ble presteviet av biskop John Willem Gran 6. november 1982. Han er mangeårig leder av Det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo, og den 1. september 2011 ble han utnevnt til generalvikar i Oslo katolske bispedømme.