Kardinal Carlo Maria Martini SJ (85) død

Milano, 31. 8. 2012 (KI/KAP) – Den tidligere erkebiskopen av Milano, kardinal Carlo Maria Martini, døde fredag ettermiddag i en alder av 85 år. Han har i lengre tid lidd av Parkinsons sykdom. Jesuitten og den internasjonalt anerkjente Bibelforskeren ledet erkebispedømmet Milano fra 1979 til 2002 og var en av de betydeligste skikkelsene i den italienske og europeiske kirken. Mange regnet ham tidvis for en mulig pavekandidat, men han var alt for liberal for i alle fall de to siste pavene. Etter sin pensjonering i 2002 levde han vekselvis i Jerusalem og Italia, inntil hans sykdom i 2008 tvang ham til å vende tilbake til hjemlandet for godt.

Allerede for to måneder siden innstilte Martini sin månedlige gjestespalte i avisen Corriere della Sera. Hans sykdom hadde gitt ham et «tydelig signal» om å trekke seg tilbake fra verdslige anliggender og forberede seg på evigheten, skrev han den gangen. På torsdag oppfordret den nåværende erkebiskopen, kardinal Angelo Scola, de troende i erkebispedømmet om å be for sin forgjenger. Martinis nærmeste ble kalt til hans sykeleie.

Carlo Maria Martini ble født den 15. februar 1927 i Torino, og sytten år gammel trådte han inn i jesuittordenen (Societas Iesu – SJ). Han ble presteviet i 1952 og tok en doktorgrad i Roma i 1958 med en avhandling om «Oppstandelsens historiske problem». Etter å ha undervist i en kort periode i Nord-Italia flyttet han til Det pavelige bibelinstituttet i Roma og fikk der snart sitt vitenskapelige gjennombrudd. Fra 1969 var han dekanus for fakultetet for bibelvitenskap. I 1978 ble han rektor for det pavelige universitetet Gregoriana. I denne perioden skrev han tallrike bøker om bibelske temaer, hvor noen fortsatt er bestselgere.

I slutten av 1979 ble den 52-årige Martini utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop av Milano, og paven bispeviet ham personlig den 6. januar 1980 i Peterskirken i Roma. Tre år senere ble han kreert til kardinal. Mellom 1986 og 1993 var han president for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE).

Etter Martinis død teller kardinalkollegiet 206 medlemmer, hvorav 118 er yngre enn åtti år og dermed har stemmerett i et pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)