Bli med i fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne

Gå i fakkeltog – vis solidaritet med kristne i Syria, Irak og Egypt!

FakkeltogMange kristne i Midtøsten lever med frykt for morgendagen. Borgerkrigen raser i Syria, Irak er fortsatt rammet av terror, og i Egypt har volden og usikkerheten økt etter revolusjonen i 2011.

Kristne i Syria, Irak og Egypt tilhører verdens eldste kirker. Men usikkerhet og frykt gjør at stadig flere kristne nå forlater Midtøsten. De ber om vår forbønn og støtte for å kunne bli værende i en region som mer enn noen gang trenger et kristent nærvær.

– Kristenforfølgelse er en av vår tids mest oversette tragedier. Spesielt i Midtøsten er kristnes nærvær dramatisk redusert de siste årene. Dette er med på å gjøre området både kulturelt og religiøst fattigere, og jeg oppfordrer alle katolikker til å delta i fakkeltoget og vise solidaritet med sine brødre og søstre fra andre deler av verden, sier biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no.

Vis solidaritet – bli med i fakkeltog i Oslo, 18. oktober!

Klokken 17.00: Samling i Oslo Domkirke. Biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme deltar sammen med biskoper fra Den norske kirke, samt kristne med bakgrunn fra Midtøsten. Deretter blir det fakkeltog til Utenriksdepartementet kl. 18, og appeller ved utenriksminister Espen Barth Eide og pastor Andreas Hegertun fra Filadelfia Oslo.

Stefanusalliansen (tidligere Norsk misjon i Øst) arrangerer også fakkeltog flere andre steder i landet, blant annet Kristiansand og Bergen.  Se fakkeltog.no for detaljer.