Katolsk ukeslutt: 21. september

Se også tidligere utgaver av ukeslutt | Abonner med RSS | Følg oss på Twitter

Evangelisering er ikke en liten gruppe spesialisters jobb, men snarere hele Guds folks – under veiledning av sine pastorer, sa pave Benedikt i en tale til biskoper torsdag.

Den franske kardinal Philippe Barbarin av Lyon kritiseres etter å ha implisert at legalisering av likekjønnet ekteskap åpner veien for polygami og incest.

Det pavelige råd for sosial kommunikasjon lanserer en dokumentar med aldri tidligere publisert filmmateriale fra Det annet vatikankonsil.

Flere tusen troende bevitnet det berømte "blodunderet i Napoli" på Den hellige Januarius' minnedag denne uken. 

Ian Rutherford frustreres over sitt mislykkede forsøk på å finne informasjon om Troens år på Vatikanets nettside.

Er ateisten Richard Dawkins egentlig en venn av kristendommen? spør Hallvard N. Jørgensen.

... og oppdagelsen av den koptiske papyrusbiten med referanse til Jesu kone har like stor relevans for kristne som en episode av Scooby Doo, skriver Thomas McDonald.