Nytt menighetsråd i Arendal

St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal har hatt valg til nytt menighetsråd, og rådet konstituerte seg på følgende vis den 5. september 2012:

  • Ordstyrer og PRO-representant: Ruth Bjørneseth
  • Nestleder: Belinda Pedersen
  • Øvrige medlemmer: Tor Livar Grude, Bożena Lisiecka og Ilona Pągowska
  • Vara: Michael Golding og Edel Kjersmeier