Inntak for 1. og 8. trinn på St. Sunniva skole for skoleåret 2013/2014

St Sunniva skoles logoSt. Sunniva skole i Oslo er en kristen, katolsk privatskole med elever på 1. til 10. trinn. Inntaket til 1. trinn (gjelder barn født i 2007) og 8. trinn, skoleåret 2013/14 blir foretatt i løpet av våren 2013. Vi har også noen ledige plasser på øvrige trinn, her foretas opptak fortløpende.

Vi tar nå i mot søknader. Søknadsskjema kan fåes ved henvendelse til skolens kontor, St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, tlf. 23 29 25 00 eller ved å laste ned fra vår hjemmeside www.stsunniva.no. Skolens e-post: administrasjon@stsunniva.no, fax. 23 29 25 01.

Søknadsfristen er 1. desember 2012. Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte for alle som lurer på om de vil søke inn barnet sitt i 1. klasse neste skoleår, 14. november kl 17-18:30 (mer informasjon finnes på våre hjemmesider).

Melding fra St. Sunniva skole/mt