Egyptisk biskop: – Vi krever ingen privilegier, kun likhet for loven

Søndagens valg av ny pave-patriark i Den koptisk-ortodokse kirke ønskes velkommen av Egypts koptisk-katolske kirke.

Antonios Aziz Mina av Gizeh
Antonios Aziz Mina, biskop av Guizeh.

– Kopternes nye pave har endelig blitt utpekt, og vi feirer sammen med våre brødre og søstre, sier den koptisk-katolske biskopen av Guizeh, Antonios Aziz Mina til Aid to the Church in Need (ACN).

– Vi har fastet og bedt sammen med Den koptiske kirken om at en verdig etterfølger av Hans hellighet pave Shenouda III skulle bli valgt. Dette har nå skjedd gjennom valget av Hans hellighet pave Tawadros II. Vi håper at den nye paven vil kunne lede sin kirke med styrke og visdom gjennom alle de nåværende vanskeligheter som finnes i Egypt, sier biskopen.

LES OGSÅ: Biskop Tawadrous II (60) valgt til ny koptisk pave-patriark

Likhet for loven. Disse utfordringene er betydelige, ifølge biskop Mina, som er mest bekymret for arbeidet med landets nye konstitusjon. Islamistene har nemlig flertall i den grunnlovsgivende forsamlingen, og søker å påvirke den i egen retning.

– Vi ønsker ikke annet enn en konstitusjon for alle egyptere. Vi krever ingen privilegier, men likhet for alle borgere – om de er kristne eller muslimer. En slik statsforfatning er fordelaktig for alle borgere i Egypt, ikke bare kristne. Her er det altså ingen forskjell mellom oss og våre muslimske landsmenn.

Biskopen ser allikevel store utfordringer vedrørende religionsfrihet i Egypt, noe som spesielt angår den kristne minoriteten.

– Fortsetter vi på den nåværende kursen ender vi opp med en situasjon ikke langt unna religiøs forfølgelse, mener han.

I sommer ble kristne familier i byen Rafah på Sinai-halvøya tvunget til å forlate sine hjem etter trusler fra islamister. Episoder som dette er svært bekymringsverdig, ifølge biskopen.

– Vi håper at myndighetene og president Morsi er sitt ansvar bevisst og garanterer for sikkerheten til alle Egypts borgere.

I kommunion med Roma. Biskop Mina tilhører altså Den koptisk-katolske kirke, som i motsetning til Den koptisk-ortodokse er i kommunion med paven i Roma. Begge kirkesamfunnene har dog en felles åndelig og liturgisk arv. De første forsøk på innlemmelse fra Den hellige stols side kom allerede på 1400-tallet ved konsilet i Firenze (1438-1443).

Men det var først i 1895 at pave Leo XIII opprettet det permanente koptisk-katolske patriarkat av Alexandria, hvis nåværende patriark heter Antonius Naguib. Den koptisk-katolske kirken i Egypt er organisert i syv bispedømmer, har 200 prester og rundt 200 000 troende. Den er derfor veldig liten sammenlignet med Den koptisk-ortodokse som har rundt åtte millioner troende.