EU: Katolske Tonio Borg valgt til helsekommisær

Tonio BorgEuropaparlamentet valgte onsdag Tonio Borg til stillingen som EUs nye helsekommisær. Malteserens kandidatur ble godkjent med 386 mot 284 stemmer.

Nominasjonen av Borg har blitt møtt med motstand fra blant annet sosialistiske og liberale EU-parlamentarikere, grunnet malteserens katolske tro og tidligere uttalelser om abort og samkjønnet ekteskap. I forkant vurderte da også mange saken som en lakmustest på hvorvidt en praktiserende katolikk fremdeles kan få toppjobber i EU-systemet.

Borgs kandidatur ble likevel godkjent etter forsikringer om at som helsekommisær skal følge rådende politiske linje på helseområdet.

Formannen i parlamentarikergruppen til Det europeiske folkeparti, Joseph Daul, kaller valget av Borg for "den sunne fornufts seier over dobbeltmoralen til de som brukte ideologiske fordommer til å angripe kandidaten".