Hyller pavens intellektuelle bredde

– Jeg kjenner få mennesker med en slik tankedybde.

Dette sier Troskongregasjonens prefekt, erkebiskop Gerhard Ludwig Müller, i et intervju med Vatikanradioen i anledning sin nye bok om pave Benedikts tanker og skrifter: Ampliare l'orizzonte della ragione (Å utvide fornuftens horisont).

— Han har erfart så mye: som ung mann opplevde han nazisme, fascisme og krig ... Han har derfor aldri vært en type intellektuell som lever i et elfenbenstårn, men er aktuell i alle menneskers liv, dypt forankret i det tyvende århundrets historie, men også i det nåtidige.

— Han er en av få mennesker med en slik vid horisont: han kjenner utviklingen innen europeisk filosofi, som starter med grekerne og romerne, frem til de moderne filosofer. Han kjenner også Kirkens historie, samt dagens spørsmål og utfordringer som utgår fra naturvitenskapen. Jeg kjenner få mennesker med en slik tankedybde, en dybde som er så nødvendig i dag, oppsummerer landsmannen Müller.

Luthersk ordinariat? I forbindelse med en lansering for samme bok i Roma den 11. januar, snakket Troskongregasjonens prefekt også om mulighetene for et luthersk ordinariat i kjølvannet av dannelsen av anglikanske ordinariater i USA og England.

– Den lutherske verden er noe annerledes fra den anglikanske, da det blant anglikanerne alltid har vært en fraksjon som står nære katolisismen, ifølge Müller.

Enkelte lutheranere ønsker allikevel full kommunion med Roma, og Kirken må være forberedt på å ta imot dem, sier Müller. I likhet med anglikanerne kan det tenkes at Den katolske kirke gir lutheranerne mulighet til å bevare "legitime tradisjoner som de har utviklet", samtidig som de blir fullverdige medlemmer av Den katolske kirke. Visse lutheranere mener at de nødvendige kirkelige reformer ble fullbyrdet i Det annet vatikankonsil, hevder Müller, som også påpeker at protestanter i hans eget hjemland "ikke bare er i opposisjon til katolisismen, da de har bevart mange katolske tradisjoner".