P. Pål Bratbak utnevnt til sogneprest i St. Olav, Oslo

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 26. mars 2013 utnevnt p. Pål Bratbak til sogneprest i St. Olav menighet i Oslo, med virkning fra 1. september. P. Bratbak løses samtidig fra sine tjenester som biskopens kapellan, viserektor i St. Eystein presteseminar og sogneadministrator i Ålesund.

Pål BratbakP. Bratbak etterfølger p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. KSH som sogneprest i domkirkemenigheten. P. Kirsebom vil fra 1. september virke i Mariakirken menighet i Asker og Bærum, hvor han sammen med sine medbrødre også skal etablere en kommunitet i Villa Maria. P. Kirsebom, som er superior for picpuspatrene i Norge, har vært sogneprest i St. Olav menighet siden 1. august 2009.

Foto: Øverst p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. KHS, nederst p. Pål Bratbak