Den italienske kardinal Antonetti (90) død

Vatikanet, 10.4.2013 (KI/KAP) – Kardinal Lorenzo Antonetti, tidligere president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (Apsa) (1995-98), døde onsdag den 10. april 2013 i Novara i Nord-Italia, nitti år gammel. Antonetti tilhørte kardinalkollegiet siden 1998. Etter hans død teller kollegiet 205 medlemmer, hvorav 113 er yngre enn åtti år og dermed stemmeberettiget ved et pavevalg.

Antonetti ble født den 31. juli 1922 i Romagnano Sesia i Nord-Italia og ledet Apsa fra 1995 til 1998. Han begynte sin løpebane ved Den romerske kurien i 1949 med sin inntreden i det pavelige diplomatakademiet. Etter den toårige utdannelsen fulgte stasjoneringer ved Vatikanets ambassader i Libanon, Venezuela, Frankrike og USA. I 1968 ble Antonetti utnevnt til apostolisk nuntius og til titularerkebiskop. Hans første nuntiusposter førte ham til Nicaragua og Honduras. Fra 1973 til 1977 var han i daværende Zaire, dagens Kongo. Deretter vendte han tilbake til kurien som sekretær for Apsa.

Etter et mellomspill som nuntius i Paris fra 1988 til 1995 utnevnte den salige pave Johannes Paul II. (1978-2005) ham til president for Apsa og i 1998 til kardinal. Fra 1998 til 2006 var han pavelig delegat for den pavelige basilikaen San Francisco i Assisi.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)