Velkommen til innsettelse av sogneprest for Groruddalen 9. mai

Menigheten er alt på nett med egen blog

Den 15. mars i år ble det opprettet en ny katolsk menighet i Groruddalen i Oslo. Den nye menigheten har fått navnet St. Johannes apostel og evangelist. Fra og med mai starter menighetens messefeiring opp.

Oslo katolske bispedømme har gjort en avtale med kirkelig fellesråd i Den norske kirke om leie av Bretvedt kirke for 10 år. Kirken blir dermed senter for den nye katolske menigheten i Groruddalen. På Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai, kl. 11.00 holdes det pontifikal messe i kirken, hvor opprettelsen av St. Johannes' menighet markeres. I messen vil biskop Bernt Eidsvig innsette p. Nguyen Thanh Phu som sogneprest.

 Alle er hjertelig velkommen til festmessen!