Caritas: Ledig engasjement som rapportforfatter

Stiftelsen Caritas Norge er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Vi arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram i en rekke land, og med integrerings- og sosiale tiltak i Norge.

Caritas logoCaritas Norge ønsker å gjennomføre en studie om gruve/utvinningsindustriens effekt på lokalsamfunn i utviklingsland. Slik industri er en økende og nødvendig del av utviklingslandenes økonomiske vekst, men kan også ha negative konsekvenser nasjonalt og lokalt. Caritas Norge har, i samarbeid med lokale partnere, prosjekter i en rekke land der gruvedrift og annen utvinningsindustri er utbredt og en viktig del av landenes økonomi. Samtidig er gruvevirksomhet i disse landene svært omstridt, særlig lokalt.

Sentrale spørsmål som ønskes besvart i studiet er hvordan norske investeringer i gruve/utvinningsindustri påvirker lokal utvikling og om det finnes motsetninger mellom norsk bistandspolitikk og norske utenlandsinvesteringer?

For å utføre arbeidet ønsker vi å ansette en journalist/rapportforfatter i 2,5 måneder. Det forutsettes at forfatteren reiser til minst ett case-land for å innhente informasjon både i form av intervjuer, foto/film og annen form for informasjon.

Mer utfyllende informasjon om prosjektet finner du her.

Ønskede kvalifikasjoner

- Relevant høyere utdanning
- Journalistisk erfaring
- Erfaring med utviklingspolitikk
- Svært god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
- Språkkunnskaper utover norsk og engelsk vil være en fordel

Personlige egenskaper

- Analytisk
- Evne til å jobbe selvstendig

Søknadsfrist er 26. mai.

CV og søknad sendes til stilling@caritas.no, merk e-posten ”Rapportforfatter”.

Mer informasjon

For mer informasjon om stillingen, kontakt Kristian Jahren Øvretveit på e-post: kristian.ovretveit@caritas.no eller på telefon: 404 28 458.