Nye kapellaner i St. Olav dom­kirke­menighet

Erik Ruud
P. Erik Ruud
foto2-225x300.jpg
P. Dariusz Buras

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 29. mai 2013 foretatt de følgende utnevnelser til St. Olav domkirkemenighet:

P. Erik Ruud SM løses fra og med 1. september fra sin stilling som sogneadministrator i Sta. Clara menighet i Kongsvinger, og utnevnes fra samme dato til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i 50% stilling.

P.  Dariusz Buras øses fra og med 1. september fra sin stilling som kapellan i St. Paul menighet i Bergen hvor han har virket som prest i Sogn og Fjordane, og utnevnes fra samme dato til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Prestestillingen i Sogn og Fjordane blir med dette vakant, men en ny prest vil forhåpentligvis være på plass innen 1. september.

av adm — publisert 18.06.2013, sist endret 10.05.2016 - 14:41