Kirkens eldste kardinal Tonini (99) død

nullRoma, 28.7.2013 (KI/KAP) – Den italienske kardinal Ersilio Tonini, erkebiskop av Ravenna fra 1975 til 1990, døde tidlig på morgenen søndag den 28. juli 2013 på et sykehus i Ravenna. Han fylte 99 år den 20. juli og var det eldste medlemmet i kardinalkollegiet. Han ble svært kjent gjennom utallige opptredener i mediene, og den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) kreerte ham til kardinal i 1994, fire år etter at han hadde pensjonert seg fra ledelsen av sitt erkebispedømme. Han var da allerede over åtti år og hadde aldri stemmerett ved pavevalg.

Etter Toninis død teller kardinalkollegiet 202 medlemmer, av dem er det 112 som er under åtti år og kan delta i et pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)