Presteforflytninger i Tromsø stift

 Berislav Grgićs våpenBiskop Berislav Grgić foretok 5. juni 2013 følgende forflytninger:

Pater Christian Wojcik O.Cist. har fått innvilget permisjon fra embetet som sogneprest i Den hellige families menighet, Storfjord, fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014.

Pater Dariusz Banasiak O.Cist. forflyttes fra embetet som kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest, med residens i Bjørnevatn, til embetet som sogneadministrator i Den hl. families menighet, Storfjord.

Pater Mieczysław Wiebskowski MSF forflyttes fra embetet som kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø, til embetet som kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest, med residens i Bjørnevatn.

Melding fra Tromsø stift

 

av adm — publisert 01.07.2013, sist endret 05.07.2013 - 11:56