Åpnet nye St. Sunniva: – Takk til alle som har hjulpet oss!

Åpning av St. SunnivaEtter to års omfattende renoveringsarbeid kunne elever og lærere ved St. Sunniva skole endelig slippe jubelen løs: Tirsdag 21. august ble den nyoppussede skolen offisielt åpnet.

Tilstede i den fullsatte skolegården var blant annet byrådsleder Stian Berger Røsland, skolebyråd Torgeir Ødegård og biskop Bernt Eidsvig som også velsignet de nye lokalene.

Under følger rektor Birgitte Moltubaks tale for anledningen. 

Det er en stor ære for meg som rektor å ønske dere alle hjertelig velkommen til denne offisielle markeringen av nyrehabilitert skole. Spesielt takk til biskop Bernt Eidsvig som senere skal velsigne skolen for oss og til byrådsleder Stian Berger Røsland og skolebyråd Torger Ødegaard og øvrige inviterte gjester som hadde mulighet til å være sammen med oss i dag. Det er flott å se så mange elever, tidligere elever, foresatte, ansatte og venner av skolen samlet for å feire med oss!

Skolens historie går helt tilbake til 1865, da fire Josephsøstre ankom Christiania og startet en liten skole med 12 elever. Den første skolebygningen her ble innviet i 1876. Skolen ble siden utvidet og rommer i dag 540 elever.

Til tross for god vedlikehold og kjærlig pleie av bygningene i de årene Josephsøstrene eide og drev skolen, hadde ikke skolen gjennomgått noen større rehabilitering siden 1929 og det var vanskelig å tilfredstille de økte kravene til offentlige eiendommer innenfor skolebudsjettet. Da bydelsoverlegen i 2009 trakk tilbake godkjenningen av skolebygningen pga manglende ventilasjon, manglende universell adkomst  og utilfredstillende lysforhold, så det mørkt ut for St. Sunniva skole. Ikke det at vi ikke så at det var behov for denne oppgraderingen men estimatene for hva denne rehabiliteringen ville koste, oversteg det som var mulig for skolen å klare. Skolens styre vedtok samme høst å ikke ta inn nye elever til 1. og 8. trinn høsten 2010 – i praksis en kontrollert nedleggelse av skolen. Heldigvis skapte dette sterke reaksjoner blant foreldrene og elevene ved skolen og de gikk til demonstrasjon for å få kommunen til å bidra med rentekompensasjon på lån og gi oss lånebetingelser som offentlige skoler. En stor takk til FAU for sin innsats her. Demonstrasjonen som gjorde at det var ganske tomt for elever her den dagen, fikk stor oppmerksomhet i media, og medførte at regjeringen åpnet for at kommunene kunne innvilge rentekompensasjon til oss. Denne hjelpen fra kommunen var det som måtte til for at vi kunne gå videre med prosjektering av rehabilitering og sikre skolen videre drift.

Med hjelp fra Oslo katolske bispedømmets eiendomsforvalter Ole Fredrick Sand Andersen som i starten også fungerte som prosjektleder, kom byggingen i gang sommeren 2011. Vi skylder han en stor takk for hans rolle i prosjektet. Senere overtok Rambøll ved Joackim Viktil og Flemming Sterner prosjektlederfunksjonen og har gjort en fin jobb i å bistått meg som rektor og skolens styre i arbeidet med å følge opp et så omfattende prosjekt som dette har vært. Valget av Østfold Enøk og Ventilasjon som hovedentreprenør under ledelse her av Kjetil Sukkestad har vi heller ikke angret på.  De har tatt våre behov, sett muligheter og utført arbeidet på en glimrende måte innenfor en kostnadsramme som det ser ut til at vi kan leve med. Med seg på laget har de blant annet hatt med  Elisenberg elektro, Borgstad og Imtech. Takk også til arkitekt Gunnar Grinde fra Løvseth og partners, fargekonsulentbistand fra Siri Blakstad og alle andre som har bidratt til rehebiliteringen.

I tillegg til å lukke avvikene fra bydelsoverlegen har vi benyttet anledningen til også å ruste opp naturfagsrommet vårt, fått ny Kunst og håndverksfløy, nytt mat og helse-rom og bibliotek og et allrom/kantine til eleven. I sommer har også deler av uteområdet vårt fått en grundig fornyelse.

Jeg skylder også alle elever og ansatte en enorm takk under denne prosessen. Dere har vist fleksibilitet og forståelse og evnen til å ta i et tak litt utenom stillingsbeskrivelsen. Uten den hjelpen hadde det ikke vært mulig for oss å stå her i dag. Det krever mye å gjennomføre en slik rehabilitering med full skoledrift samtidig, og det har til tider vært to slitsomme år. Men vi er fryktelig stolte av skolen vår og i dag å kunne vise frem skolen som vi alle er så glade i. St. Sunniva skole skal bestå i mange år fremover og fortsette å være en god skole også videre. Så nå gjenstår bare den siste formelle søknaden til bydelsoverlegen for å få tilbake godkjenningen – og alt vil være på plass.

Klikk her for et billedgalleri.