Ny Motu Proprio om forebygging og tiltak mot hvitvasking av penger

Pave Frans har utgitt en ny Motu Proprio om "forebygging og tiltak mot hvitvasking av penger, terrorfinansiering og spredning av masseødeleggelsesvåpen".

Dette melder Vatikanets pressekontor.

Motu proprio (latin: av seg selv/av egen vilje) er et pavelig dokument hvor formuleringen motu proprio brukes for å signalisere at det er paven selv som har forberedt dokumentet, og ikke andre i den pavelige administrasjon.

Dagens utgivelse er en forlengelse av pave emeritus Benedikt XVIs Motu proprio fra 2010, som innførte en detaljert lovgivning mot hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet, og utvider den til å omfatte kuriens ulike dikasterier, institutter og enheter tilknyttet Den hellige stol, samt ideelle organisasjoner med base i Vatikanet.

Dokumentet utvider også tilsynsmulighetene til Vatikanets økonomiske informasjonsmyndighet, etter anbefaling fra Moneyval – en kommisjon i Europarådet som jobber mot internasjonal hvitvasking og terrorfinansiering. Pave Frans oppretter også en egen gruppe som skal koordinere Den hellige stol og Vatikanstatens innsats mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

 

Les hele brevet på engelsk