Pave Frans møtte kurietoppene; interne reformer i Vatikanet?

nullPave Frans ligger ikke på latsiden: Etter lørdagens massive bønnevigilie for Syria, langet han søndag ut mot den "kommersielle krigen" og profittjaget i det illegale våpenmarkedet. 

Tirsdag ettermiddag besøker han det jesuittdrevne flyktningsenteret Astalli i sentrum av Roma, og møter frivillige medarbeidere og flyktninger i kirken Chiesa del Gesù - en slags del to av sommerens reise til den italienske middelhavsøya Lampedusa.

Men dagens hovedfokus sett med "kirkepolitiske øyne" var formiddagens møte med 30 ledere fra Vatikanets ulike kongregasjoner og råd, som mandag ble innkalt til Det apostoliske palass. 

Den spesielle innkallingen - uten forhåndsannonsert agenda - har ført til spekulasjoner om at pavens annonserte kuriereform er godt i gang. Nylig ble den erfarne diplomaten Pietro Parolin utnevnt til ny statssekretær, og om snaue fire uker er det klart for første møte i pavens rådgivningskommisjon for kurien, populært kalt "G8".

Under tirsdagens tre timer lange møte i Vatikanet "lyttet og konsulterte" paven med kurietoppene, bekreftet talsmann Federico Lombardi fra Vatikanets pressekontor. Lombardi ville dog ikke kommentere hva som ble diskutert.

– Gitt møtets private natur har jeg ikke anledning til å avsløre det som ble diskutert, sier han til La Stampa.

– Før sommeren ønsket han å møte hver enkelt av sine samarbeidspartnere en for en, men fremfor private møter valgte han i dag felles konsultasjon. 

I følge Vatikanradioen var dagens sammenkomst en anledning til å "lytte til vurderinger og anbefalinger" fra kurien, særlig sett i lys diskusjonen blant kardinalene før konklavet. 

13. september markerer pave Frans' første seks måneder på Peters stol.