Paven oppretter rådgivningsgruppe

Pave Frans har opprettet en kommisjon på åtte kardinaler som skal "rådgive ham i styringen av den universelle Kirke og utarbeide en plan for revidering av den apostoliske konstitusjonen om Den romerske kurie, Pastor Bonus".

Dette meldte Vatikanet lørdag, på dagen en måned etter valget av pave Frans.

Kommisjonen, populært kalt "G8", tolkes som det første skritt på veien mot den mye omtalte reformen av kurien – sentraladministrasjonen i Vatikanet. Den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus ble sluppet i 1988 av salige Johannes Paul II, og inneholder retningslinjer for statssekretæren, kongregasjonene, tribunalene, de pavelige rådene m.m. Med G8-gruppen "følger paven opp forslag som kom frem under generalskongregasjonsmøtene før konlavet", heter det i uttalelsen fra Vatikanet.

Kommisjonen består av representanter fra alle kontinenter, og møtes første gang 1-3. oktober 2013. Paven ventes dog å ha jevnlig kontakt med gruppen før den tid. Dets medlemmer er:

Den italienske biskop Marcello Semeraro av Albano er utnevnt til gruppens sekretær.

På tross av at mange nå venter på utnevnelsen av ny statssekretær etter kardinal Bertone, kan opprettelsen av G8-gruppen være tegn på at den mektige rollen vil tones noe ned under Frans' pontifikat, mener Vatikaneksperten John Allen.

– Fremfor å være et slags "über-dikasteri" hvor alle viktige avgjørelser om kirkens styre blir fattet, vil den [statssekretariatet] muligens fungere mer som en støttende stab til paven og hans gruppe av åtte rådgivere, skriver Allen i en kommentar.