Fakkeltog for forfulgte kristne

FAKKKELTOG Tradisjonen tro blir det også i år arrangert fakkeltog for verdens forfulgte kristne.

Det er Åpne Dører og Stefanusalliansen som sammen med lokale menigheter og organisasjoner arrangerer togene - i år i hele ni norske byer: Hamar, Bergen, Molde, Oslo, Stord, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Halden.

LES OGSÅ: Biskop Eidsvigs appell ved fakkeltog i solidaritet med kristne i Syria, Irak og Egypt

Torsdag 31. oktober – OSLO:

Kl. 17:00. Samling i Oslo domkirke. Tim A. Peters, C. K. Park og Min-Bok Lee deltar. «Humming People» spiller.

Kl 18:00. Fakkeltog til Utenriksdepartementet. Appell ved Stephan Christiansen. Opprop overrekkes utenriksministeren.

Se Stefanusalliansens nettside for detaljert program i din by.

Oslo katolske bispedømme oppfordrer alle katolikker til å delta og vise solidaritet med brødre og søstre som forfølges for sin tro.