Inntak for 1. og 8. trinn på St. Sunniva skole for skoleåret 2014/2015

St Sunniva skoles logoSt. Sunniva skole i Oslo er en kristen, katolsk privatskole med elever på 1. til 10. trinn. Inntaket til 1. trinn (gjelder barn født i 2008) og 8. trinn, skoleåret 2014/15 blir foretatt i løpet av våren 2014. På øvrige trinn foretas opptak fortløpende.

Vi tar nå i mot søknader. Søknadsskjema kan fåes ved henvendelse til skolens kontor, St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, tlf. 23 29 25 00 eller ved å laste ned fra vår hjemmeside www.stsunniva.no. Skolens e-post: administrasjon@stsunniva.no.

Søknadsfristen er 1. desember 2013. Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte for alle som lurer på om de vil søke inn barnet sitt i 1. klasse neste skoleår, 13. november kl 17:00-18:30 (mer informasjon finnes på våre hjemmesider).

Melding fra St. Sunniva skole/mt