Nordisk ledermøte for monastiske kvinneklostre i Norden

CNMSVed månedsskiftet september/oktober møttes priorinnene og abbedissene fra de kontemplative klostrene i Norden. I alt finnes det tolv slike klostre hvorav ti var representert. Sr Else-Britt Nilsen fra Katarinahjemmet deltok som observatør.

Foredragsholder var p. Brian McNeil CVR fra München. Tema som ble behandlet var ”Menneskelig og åndelig vekst i kommunitetslivet”.

Møtet fant sted i Lunden Kloster, og var arrangert av føderasjonen CNMS – Conference of Nordic Monastic Superiors. Dette var en frukt av 28 års samarbeid og felles interesse i Kirkens tjeneste.
 

Else-Britt Nilsen OP