Evangeliseringsuke i Bergen 14.-17. november

Velkommen til evangeliseringsuke i St. Paul menighet torsdag 14. - søndag 17.november 2013

 

”Ta imot – gi videre”

Med p. Arne Marco Kirsebom SS.CC og sr. Anne-Bente Hadland OP

 Kjære troende i St. Paul Menighet.

Det er tre år siden sist vi hadde «evangeliseringsuke» i Bergen. Nå får vi tilbudet igjen, som avslutning på Troens år.

Vi alle trenger av og til litt åndelig påfyll. Vi får det jo selvfølgelig hver søndag i kirken, det er vårt daglige brød, det som får oss til å holde det gående i hverdagen. Men så trenger vi også festene i mellom alle hverdagene. 

Her har vi bl. a. tilbudet om åndelig retrett, som vi får ved årets Evangeliseringsuke. Det blir intensive dager med åndelige foredrag og gudstjenester, tid for stillhet og tilbedelse, tilbud om skriftemål. Innimellom blir det tid også for å være litt sosial ved måltidene.

Som en bonus kan man erverve fullstendig avlat hvis man oppfyller de vanlige betingelsene, dvs.: deltar i en tre dagers retrett, går til skrifte og mottar Den hl. Kommunion og ber i Pavens intensjon.

Så jeg oppfordrer dere til å sette av tid for å delta i Evangeliseringsuken 2013. Dere vil erfare at det dere gir til Gud i form av deres tid, det får dere 100 ganger igjen.

Deres sogneprest

Dom Alois

PROGRAM

Torsdag 14.november   

Kl. 18.00 Messe med påkalling av Den hellige ånd

18.45 Innledning og samtale: "Jesus er Herre" - våre fedre og mødre i troen . 

   (parallelle sesjoner på vietnamesisk, engelsk, polsk, spansk, eritreisk)

Enkelt servering - Te/kaffe, kjeks, lefse  

Ca kl. 21.00 Kompletorium

Fredag 15.november 

17.00  ”Fredags Misjonssuppe”  - noe å spise for dem som kommer direkte fra jobb  

Kl. 17.30 Innledning og samtale: "Hvem sier dere at jeg er?" - tro og identitet - skapt i Guds     bilde - innlemmet i Kristus.

 (parallelle sesjoner på andre språk )

19.00 Messe  m/Sakramenttilbedelse, anledning til skriftemål – på flere språk

Ca 21.00 Kompletorium

Lørdag 16.november 

Kl. 14.00 Innledning og samtale: "Tror du dette?" - min tro og Kirkens tro. 

Ca 15.00 Kaffepause med enkel servering i Krypten

Kl. 16.00 "Be med Bibelen" - lectio divina

  (parallelle sesjoner på andre språk)

Kl.17.00 Stille bønn og anledning til skriftemål

kl. 18.00 Messe med fornyelse av dåpsløfter

Søndag 17.november 

Høytidelig avslutning m/høymesse og utsendelse

Kirkekaffe i Krypten 

Evangeliseringsøktene holdes på St. Paul skole 

Bønn for Evangeliseringsuken

Gud, i din store kjærlighet sendte du din Sønn for å frelse oss

og kalte hver og en av oss ved navn til å følge ham.

I din trofasthet sendte du Den Hellige Ånd for å fullføre

Jesu oppdrag blant oss.

Åpne våre hjerter for Jesus.

Gi oss mot til å nevne hans navn til dem som står oss nær

og dele hans kjærlighet med dem.

Kjærlighetsfulle Far, velsign oss og gi oss din nåde

når vi feirer denne Evangeliseringsuken,

så vår drøm om en levende Kirke må bli virkelighet.

Hjelp oss å utføre vårt oppdrag som vitner om Evangeliet

i samsvar med din kjærlige vilje.

Vi ber for alle mennesker i vår menighet og i hele verden

at de må få merke at de er invitert til å kjenne

og elske Jesus som sin Frelser og Forløser.

La dem få oppleve hans kjærlighet som overgår alt.

La denne kjærligheten gjennomtrenge og omforme

hele vårt samfunn. Det ber vi deg om, ved Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Maria, Kirkens mor: Be for oss.

Hellige apostel Paulus: Be for oss.

Melding fra St. Paul menighet