Kirkens nest eldste kardinal død

nullVatikanet, 11.11.2013 (KI/KAP) – Kardinal Domenico Bartolucci, den nest eldste kardinalen i Den katolske verdenskirken, er død. Den mangeårige domkapellmesteren i Vatikanet og lederen av koret i Det sixtinske kapell døde den 11. november 2013 i Roma i en alder av 96 år. Etter hans død teller kardinalkollegiet 200 medlemmer, hvorav 109 er under åtti år og dermed kan delta i et pavevalg. Den eldste kardinalen er 97-årige Fiorenzo Angelini, tidligere vatikansk helseminister.

Benedikt XVI kreerte Bartolucci til kardinal i november 2010 på grunn av hans særlige fortjenester for kirkemusikken. Som leder av koret i Det sixtinske kapell preget Bartolucci fra 1957 til 1997 den musikalske utformingen av pavemessene. Også som komponist sto han bak tallrike åndelige verker, som til sammen fyller mer enn førti bind. Blant annet oppførte han i 2006 i Det sixtinske kapell et eget korstykke skrevet for pave Benedikt med den latinske tittelen Oremus pro Pontifice nostro Benedicto. Beundrere av Bartolucci opprettet i 2003 en stiftelse for fremme av sakral musikk og ga den hans navn.

Bertolucci ble født den 7. mai 1917 i Borgo San Lorenzo i Toscana. Allerede som seminarist komponerte han motetter, orgelmusikk og kammermusikk. Da han var 25 år gammel, flyttet han til Roma for videre studier. Der ble han stedfortredende leder av koret i Lateranbasilikaen. I 1947 overtok han ledelsen av koret i Santa Maria Maggiore, og i 1952 den stedfortredende ledelsen av Cappella Sistina. Den ærverdige pave Pius XII (1939-58) utnevnte ham i 1956 til kapellmester for det pavelige koret. Bartolucci fikk spesielt et navn som Palestrina-tolker. I 1997 trådte han tilbake av aldersgrunner, med viet seg fortsatt aktivt til kirkemusikken.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)