Pave Frans utgir sin første apostoliske ekshortasjon

Evangelii Gaudium

Vatikanet annonserte mandag at pave Frans offentliggjør sin første apostoliske ekshortasjon under en messe som markerer avslutningen av Troens år den 24. november.

En apostoliske ekshortasjon (apostoliske formaning) kan beskrives som et dokument av universell karakter, som er en tanke mindre høytidelig enn en encyklika.

Det er ventet at dokumentet blant annet inneholder konklusjonene etter bispesynoden om nyevangelisering fra 2012. Temaet for synoden var "Nyevangelisering for utbredelsen av Den kristne tro".

Etter messen overrekker paven dokumentet til 35 utvalgte personer, deriblant «en biskop, prest, diakon, ordensfolk, noviser, en familie, kateketer, kunstnere», ifølge president for Det pavelige råd for nyevangelisering, erkebiskop Rino Fisichella.

Relikviene til det som etter tradisjonen skal være Den hellige apostelen Peter stilles også ut for venerasjon denne dagen.