Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Bispevåpen Bernt EidsvigBiskop Bernt Eidsvig har utnevnt p. Marek Żur til kapellan i St. Paul menighet i Bergen, med særskilt ansvar for sjelesorgen i Sogn og Fjordane fylke. Utnevnelsen gjelder fra den 28. oktober 2013.