Pave Frans ba ved Immaculata-søylen i Roma

Tradisjonen tro markerte pave Frans festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse ved å besøke Piazza di Spagna i Roma for å be ved søylen Colonna dell'Immacolata fra 1856.

Etter å ha ankommet i sin Ford Focus ba paven om at Maria «måtte vekke i oss et fornyet ønske om hellighet», og gjøre «evangeliets skjønnhet tilstedeværende i våre liv».  Måtte alle troende, på Marias forbønn, aldri «stille seg likegyldige overfor de fattiges rop, de syke, gamle, barn og alt menneskelig liv», sa Frans.

På toppen av den gamle cipolin-søylen på Piazza di Spagna står bronsestatuen av Jomfru Maria av Giuseppe Obici på en jordklode, under føttene hennes er en slange, laget etter Katarina Labourés beskrivelse. Ved foten av søylen er statuer av fire gammeltestamentlige skikkelser: Moses, Daniel, Jesaja og Esekiel. Hvert år siden 1857 har det vært tradisjon at paven drar til søylen hver 8. desember for å krone søylen med en blomsterkrans.